Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς- Διαγωισμός                                       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς προκηρύσσει Λογοτεχνικό Διαγωνισμό διηγήματος, ιστορικού αφηγήματος και ποιήματος με θέμα ¨Το μπλόκο της Καλαμαριάς¨. Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος στοχεύει στην ανάδειξη και προβολή ενός ιστορικού γεγονότος, που σημάδεψε την Καλαμαριά  καθώς επίσης και στη συγκέντρωση και καταγραφή νέων ιστορικών πληροφοριών.
Οι όροι συμμετοχής είναι οι εξής:
1) Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν χωρίς κανένα περιορισμό, όσοι  επιθυμούν, αρκεί τα έργα τους να αναφέρονται στο «Μπλόκο της Καλαμαριάς»,  να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, να είναι  πρωτότυπα και αδημοσίευτα. Από το λογοτεχνικό διαγωνισμό εξαιρούνται τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής, τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης καθώς και το προσωπικό του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού.
2) Κάθε δημιουργός μπορεί να πάρει μέρος και στα τρία είδη του διαγωνισμού, αλλά με ένα έργο από το κάθε είδος (ένα διήγημα και ένα ιστορικό αφήγημα και ένα ποίημα). Το κάθε έργο θα έχει τον τίτλο στο κέντρο και θα υπογράφεται στο τέλος, κάτω δεξιά, με ψευδώνυμο,  χωρίς καμιά άλλη ένδειξη.
3) Το ποίημα θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο, μέχρι 40 στίχους χωρίς περιορισμό στη μορφή και το είδος του στίχου. Θα υποβληθεί σε 5 αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή (CD).
4) Το διήγημα και το ιστορικό αφήγημα θα πρέπει να είναι μέχρι 4.000 λέξεις. Θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο σε γραμματοσειρά Times New Roman, το μέγεθός της 12, τα περιθώρια περιμετρικά 2,54, το διάστιχο 1,50. Θα υποβληθεί σε 5 αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) .
5) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την συμμετοχή τους: προς την Γραμματεία της Οργανωτικής  Επιτροπής του ΙΑΠΕ, με την ένδειξη: για το Λογοτεχνικό Διαγωνισμό, στην ταχυδρομική διεύθυνση:  Ανδρέα Παπανδρέου 29Α  Τ.Κ. 33132 Καλαμαριά. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2013, με σφραγίδα ταχυδρομείου.
Στον εξωτερικό φάκελο θα αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο του κάθε συμμετέχοντος. Στη θέση του αποστολέα και στο εσωτερικό θα υπάρχει το έργο, ή τα έργα, (στον απαιτούμενο αριθμό αντιγράφων + CD ) υπογεγραμμένα επίσης μόνο με το ψευδώνυμο. Μέσα θα εσωκλείονται ένας ή δύο μικρότεροι σφραγισμένοι φάκελοι, όπου εξωτερικά μεν θα αναγράφεται το ψευδώνυμο και το σχετικό λογοτεχνικό είδος, εσωτερικά δε, τα παρακάτω στοιχεία: Ψευδώνυμο, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, e-mail.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού www.iape.org.gr καθώς και την ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμαριάς  www.kalamaria.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε να σημειώσετε, με δεοντολογικό τρόπο, τα σχόλια σας για την παρούσα ανάρτηση της ΔΕΕΛ.

Υβριστικό η κακόβουλο περιεχόμενο,θα διαγράφεται αμεσα, για την προάσπιση του κύρους των αναφερομένων.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.