Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2007

Φωτό Jidi Majia

JIDI MAJIA
[About the Author] Jidi Majia: male; a Yi nationality; born in Daliang Mountains Area, Sichuan Province, China on June 23, 1961. At present he holds the office of deputy provincial governor of People’s Government of Qinghai Province, vice-president of All-China Youth Federation, executive vice-president of Chinese Poetry Society and member of the tenth CPPCC. His professional title: grade-one writer. He is a famous representative poet of the poets of minority nationalities of China and also an international well-known poet. He has published about twenty collections of poems both at home and abroad, and his poetry works has won important state-grade awards and the prizes awarded by some international literary organizations such as, one of his collections of poems entitled The Song of the First Love was awarded prize for new poetry at the 3rd China New Poetry Contest; a series of his poems entitled Self-Portrait and Other was awarded the top prize for poetry of the 2nd All-China Minority Nationalities Literature Prize; a series of his poems entitled Twelve Poems of Jidi Majia was awarded Sichuan Province Prize for Literature; one of his collections of poems entitled The Dream of a Yi Native was awarded the prize for poetry of the 4th All-China Nationalities Literature Prize; in 1994 he was awarded Zhuang Zhong Prize for Literature; on May 22, 2006 he was awarded Mikhail Sholokhov Literary Memorial Medal by Russian Writers Association; on Oct.9, 2006, in recognition of his outstanding achievement in poetry, Bulgarian Writers Association awarded him a special certificate of merit , which reads “ This is a certificate of merit of Bulgarian Association awarded to Mr. Jidi Majia, author of the collection of poems Chord of ‘Sleep’, for his poems let the world turn more close, let people be more wiser and their lives more happy.” Many of his poems have been translated into English, French, German, Japanese, Spanish, Romanian and some other languages. He has led Chinese writers deputation or China youth deputation to go abroad to take part in international activities quite a few times.O Jidi Majia φωτογραφίζεται με την πολυβραβευμένη Ανθολογία "ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ 2004" της οποίας την έκδοση και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Πρόεδρο και Ιδρύτρια της ΔΕΕΛ Κα ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΡΒΕΡΗ ΒΑΡΡΑ

Η εκπρόσωπος, Αικ. Βλαχοπαναγιώτου -Μπατάλια,  της τιμώμενης ποιήτριας Χρ. Βαρβέρη Βάρρα παραδίδει τα δώρα για λογαριασμό της στον Εθνικό Ποιητή της Κίνας Jidi Majia