Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Κόσμο, Χάρτης, Σύνορα, Χαρτογραφία, Ηπείρους, Χώρες, Î“Î·Η Διεθνής Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών & Καλλιτεχνών προκηρύσσει το Διεθνή Λογοτεχνικό & Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό με ελεύθερο θέμα  σε όλα τα είδη του λόγου και στη ζωγραφική. Ειδικότερα οι κατηγορίες έχουν ως εξής:

- ΠΟΙΗΣΗ
- ΔΙΗΓΗΜΑ
- ΔΟΚΙΜΙΟ
- ΠΑΡΑΜΥΘΙ
- XAIKOY
- ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όλοι οι Λογοτέχνες -Καλλιτέχνες , εντός και εκτός Ελλάδας, ενήλικες άνω των 18 ετών και οι κάτω των 18 ετών με επισήμανση στην αποστολή στην ηλικία για να κριθoούν διαφορετικά η συμμετοχή τους Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε όσες κατηγορίες θέλουν, αλλά με ένα μόνο έργο τους σε κάθε μία από αυτές, το οποίο θα πρέπει να είναι αδημοσίευτο και να είναι υπογεγραμμένο με ψευδώνυμο.

Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο. Το ποίημα θα πρέπει να μην υπερβαίνει τους 32 στίχους, το διήγημα τις 8 σελίδες, το δοκίμιο τις 30 σελίδες και το παραμύθι τις 20 σελίδες.

Τα έργα θ’ αποστέλλονται στο email: somateiodeel@gmail.com, σε αρχεία word και  pdf έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Επίσης, θα πρέπει να επισυνάπτεται κι ένα ακόμη αρχείο, στο οποίο θα υπάρχουν τα στοιχεία του διαγωνιζομένου (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Κατοικίας, Ταχ.Κώδικας, Τηλέφωνο, λογοτεχνικό είδος που συμμετέχουν, τίτλος έργου και ψευδώνυμο).

Η κριτική επιτροπή αξιολόγησης θα απονείμει σε   κάθε κατηγορία βραβεία, επαίνους και διακρίσεις. Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και η ημερομηνία και ο χώρος της τελετής απονομής θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών & Καλλιτεχνών:

Η μη τήρηση των παραπάνω όρων συνεπάγεται αποκλεισμό των διαγωνιζομένων.